Další…

Už je kladena břidlicová střecha!
Ve stánu věže
Upravené schody na věž
Nová socha - kyvadlo
Spodní sklep…
Horní sklep
Nové klenby čekají na zásyp
Opravené klenutí
Hlavní brána
Z arboreta
Vstup zakázán - měřicí bod
Vstup do věže
Nový komín
Kastelánova polední pauza

Další…